Design Concept

Sample text. Click to select the text box. Click again or double click to start editing the text. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

more
Space Planning

Sample text. Click to select the text box. Click again or double click to start editing the text. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

more
Development

Sample text. Click to select the text box. Click again or double click to start editing the text. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

more

What makes a great workplace experience?

People are asking for more than an effective workplaces design. They need a great experience to achieving a real smart offices. Experience ratings of users who visited a workplace with the latest technology compared to those who did not.

Contact us

Historia

Vikingatid

På Vikingatiden kom man båtledes på Hällestadsån som då var mycket bredare. Vikingarna slog sig ner först vid Ljummaskogen och sedan vid Sonstorps Ström

learn more

Medeltid

Sannolikt har det bedrivits järnhantering vid Sonstorp redan på 1300-talet. På Medeltiden föddes Johan Holmgersson Hästhuvud på Sonstorp. Hans dotter Ramborg gifte sig 1371 med Väpnaren Johan Holmstensson, adlad Rosenstråle, som 1384 flyttar till Sonstorp. Den Rosenstrålska epoken kom att vara i över 300 år med Sonstorp som sätesgård.

learn more

1546

Den 4 november 1546 bildades Sonstorps Bruk genom ett privilegiebrev från Gustav Vasa. Bruket drevs först för Kronans räkning men återställdes 1697 till säteriets ägare.

learn more

1600-talet

På 1600-talet ärver Rosenstråledöttrarna Crusebjörn och Gyllenpistol Sonstorp, Bruket delas. Magnus Palmstierna köper 1699 den Crusebjörnska delen. Riksrådet Nils Palmstierna gör ånyo Sonstorp till en enhet.

learn more

1782

1782 förvärvar Olof Burén, sedemera Burenstam, Sonstorp. En av hans döttrar, Anna Sopia, gifter sig med Ryttmästaren, Greve Gustaf Stellan Mörner.

learn more

No Coding

Sample text. Click to select the text box. Click again or double click to start editing the text.

learn more