Vikingatid  På Vikingatiden kom man båtledes på Hällestadsån som då var mycket bredare. Vikingarna slog sig ner först vid Ljummaskogen och sedan vid Sonstorps Ström.   Medeltid Sannolikt har det bedrivits järnhantering vid Sonstorp redan på 1300-talet. På Medeltiden föddes Johan Holmgersson Hästhuvud på Sonstorp. Hans dotter Ramborg gifte sig 1371 med Väpnaren Johan Holmstensson, adlad Rosenstråle, som 1384 flyttar till Sonstorp. Den Rosenstrålska epoken kom att vara i över 300 år med Sonstorp som sätesgård.   1546  Den 4 november 1546 bildades Sonstorps Bruk genom ett privilegiebrev från Gustav Vasa. Bruket drevs först för Kronans räkning men återställdes 1697 till säteriets ägare.   1600-talet På 1600-talet ärver Rosenstråledöttrarna Crusebjörn och Gyllenpistol Sonstorp, Bruket delas. Magnus Palmstierna köper 1699 den Crusebjörnska delen. Riksrådet Nils Palmstierna gör ånyo Sonstorp till en enhet.   1782  1782 förvärvar Olof Burén, sedemera Burenstam, Sonstorp. En av hans döttrar, Anna Sopia, gifter sig med Ryttmästaren, Greve Gustaf Stellan Mörner.   1800-talet  Under 1800-talet var verksamheten omväxlande livlig och vikande. Bruket bestod 1852 av fyra hamrar, sex härdar samt Annstinefors Manufakturverk med en knipphammare och två spikhamrar. På 1890-talet satsade man på ett Valsverk. Sonstorp hade då tre lancarshirehärdar varför man 1909 köpte en spikpress. Konjukturerna var vikande. 1910 lades järnhanteringen ned.   Familjen Mörners ägarlängd: Gustaf Stellan Gustaf Otto Gustaf Oscar Hans G. Carl-Gustaf Gabriel   Nutid Sedan 2016 ägs Sonstorp av Gabriel Mörner. Idag drivs Sonstorps Bruk som ett familjeföretag med cirka 5 heltidsanställda
 1821 - 1828
1828 - 1903
1903 - 1946
1946 - 1990
1990 - 2016
2016 -
Tel: +46 122 - 602 50
Fax: +46 122 - 600 90
 info@sonstorpsbruk.se
S-612 94 FINSPÅNG
Sonstorps Bruk
Hem Historia Herrgården Skogsbruk Jordbruk Kraftverk Jakt & Fiske Kultuvård Uthyrning Gallerie Sonstorp Kontakt